MŮJ ÚČET

KONTAKTY

VYJÁDŘENÍ K SÍTÍM

VOLNÁ MÍSTA

VYJÁDŘENÍ A STAVBY

Vyjádření k existenci sítí můžete nově zadat jen přes novou aplikaci Vyjádření.

Pro vstup do aplikace stiskněte tlačítko níže

ZAHÁJIT ŽÁDOST

VÍTEJTE V APLIKACI PRO VYJÁDŘENÍ

Zde můžete zadat žádost o vyjádření k existenci sítí pro sítě elektronických komunikací v majetku či správě VIVO CONNECTION spol. s r.o.

V tomto okně zadejte důvod vaší žádosti, název projektové dokumentace ke které se budeme vyjadřovat a vyberte jestli žádost podávate za sebe, či zastupujete investora.

Důvod:
Název:
Žadatel je shodný s investorem:
ŽADATEL

Pokud žádáte jako fyzická osoba, zadejte zde vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail na který vám zašleme vyjádření. Fyzická osoba podnikající zadá i svoje IČO. Pokud žádáte za právnickou osobu, zadejte IČO do prvního pole a stiskněte tlačíto DOPLNIT Z ARES. Poté doplňte vaše jméno a příjmení a telefon s e-mailem na který žádost odešleme.

IČO:
Firma:

Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:

Telefon:
Email:
INVESTOR

Pokud je investor fyzická osoba, zadejete zde jeho jméno, příjmení a adresu. Pro fyzickou osobu podnikající zadejte i její IČO. Pokud je investorem právnická osoba, zadejte IČO do prvního pole a stiskněte tlačíto DOPLNIT Z ARES.

IČO:
Firma:

Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
POZNÁMKA

Pokud nám chcete sdělit nějaké doplňkové informace k žádosti, zadejte je prosím do tohoto pole.

PŘIDANÉ SOUBORY:

Pokud chcete soubor ve formátu .dgn s trasou sítě v digitální podobě, zadejte soubor s ohradou zájmového území ve formátu .dgn v7 nebo v8.

.dgn:

Nejrychlejší způsob jak získat vyjádření je poslat dokumentaci ve formátu .zip. Takto zabalené můžete posílat .pdf soubory s technickou zprávou, výkresy projektové dokumentace, digitální podklady ve formátech .dgn, nebo .dwg. Lze použít i jiné běžně užívané formáty textu jako .txt .rtf .doc .docx i další.

.zip:

Můžete volitelně poslat 5 libovolných souborů, které obsahují informace k projektové dokumentaci, nebo zamýšlenému záměru.

1:
2:
3:
4:
5:
ODESLAT:

Stisknutím tlačítka ODESLAT souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu nutném pro zpracování vyjádření k existenci sítí stejně jako uložení této žádosti pro potřeby ochrany sítě v budoucnu. Berete též na vědomí, že pokud některé informace zde uvedené jsou neplatné, nezištně, či záměrně pozměněné, nebo neúplné , škody vzniklé z těchto důvodů jdou plně na vrub žadatele.